B2C eventy

Podujatia pre oslovenie konečného spotrebiteľa. Sales promotion, Trade Shows, Road Promotion, Sales Events, výstavy a veľtrhy, festivaly a podobne. 

Marketingové posolstvo je nasmerované priamo na koncového zákazníka za účelom získania si jeho priazne pre propagovanú značku či produkt. 

Eventy sú postavené tak, aby vzbudili pozornosť zákazníka a priviedli ho, či už priamo alebo nepriamo, k samotnej kúpe produktu či služby. 

Typ eventu B2C (Business to Consumer), jeho realizácia a forma komunikácie záleží od produktu a cieľovej skupiny. Vždy sa tvorí na mieru.

Eventy pre zákazníkov, verejnosť, B2C, promo tour, sales promotion, predajné, SHARMANT event production

Eventy pre zákazníkov, verejnosť, B2C, promo tour, sales promotion, predajné, SHARMANT event production

Eventy pre zákazníkov, verejnosť, B2C, promo tour, sales promotion, predajné, SHARMANT event productionEventy pre zákazníkov, verejnosť, B2C, promo tour, sales promotion, predajné, SHARMANT event productionEventy pre zákazníkov, verejnosť, B2C, promo tour, sales promotion, predajné, SHARMANT event production