Teambuilding

Teambuilding je krátky 1 až 2 dňový zážitkový event zameraný na teamwork, teamspirit,  teambuilding s workshopom alebo fun.

Niektoré teambuildingy sú realizované za odmenu a hlavným cieľom je spoločná zábava, adrenalínový zážitok a relax.

Skutočný teambuilding má za cieľ spojiť tím a jeho členov.  Členovia tímu absolvujú rôzne aktivity, spoločne plnia rôzne úlohy a hľadajú riešenia. Vo výsledku je tím súdržnejší, lepšie komunikuje, zlepšia sa medziľudské vzťahy a vzájomná dôvera, čo sa prejaví na zlepšení výkonnosti celej firmy.   

Pre rozvoj a vybudovanie zdravého tímu a zlepšenie jeho výkonu ponúkame vykonanie analýzy tréningových potrieb a potom s kvalifikovaným trénerom zostavíme teambuildingový program na mieru potrieb skupiny. 

Teambuilding je aj a najmä budovanie tímu,  rozvoj komunikačných a sociálnych zručnosti, rozvoj kompetencií, nastavenie komunikačných kanálov, plánovanie a stanovovanie priorít, kreativita, uvedomenie si, fungujúce procesy, team spirit, športové outdoorové eventy, motivácia, zábava, adrenalín.

Teambuilding, Teamwork. Human tower in sea. Corporate team Event by SHARMANT

Teambuilding, Teamwork. Human tower in sea. Corporate team Event by SHARMANT

Teambuilding, Teamwork. Human tower in sea. Corporate team Event by SHARMANTTeambuilding, Teamwork. Human tower in sea. Corporate team Event by SHARMANTTeambuilding, Teamwork. Human tower in sea. Corporate team Event by SHARMANTTeambuilding, Teamwork. Human tower in sea. Corporate team Event by SHARMANT