Kontakt

SHARMANT s.r.o.
Vajnorská 10
831 03 Bratislava
Slovakia

E-mail:  produkcia@ sharmant.eu 

Marta Gejdošová, Tel.: +421 905 39 66 89, e-mail:  marta@ sharmant.sk
Miroslav Gejdoš,   Tel.: +421 908 62 68 69, e-mail:  gejdos@ sharmant.eu 

IČO: 36 705 675, IČ DPH: SK2022289742,
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 43371/B

Výpis z obchodného registra OR_SK

Do skupiny SHARMANT group patria ešte nasledovné web stránky: sharmant.sk, bodyart.sk, bodyartshow.sk, sharmantfilm.com, pretekysvabov.sk, roachrace.eu, gatsby.sk.

© SHARMANT s.r.o. 2006-2020. Všetky práva vyhradené.
SHARMANT je registrovaná obchodná známka spoločnosti SHARMANT s.r.o..  SHARMANT is registered trade mark.
BODY ART SHOW je registrovaná obchodná známka spoločnosti SHARMANT s.r.o..  BODY ART SHOW is registered trade mark.